El-‘Adijat
Oni koji jure

Mekka - 11 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Tako mi onih koji dahćući jure
2. pa varnice vrcaju,
3. i zorom napadaju,
4. i dižu tada prašinu
5. pa u njoj u gomilu upadaju -
6. čovjek je, zaista, Gospodaru svome nezahvalan
7. i sam je on toga, doista, svjestan,
8. i on je, zato što voli bogatstvo - radiša.
9. A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima
10. i kada iziđe na vidjelo ono što je u srcima,
11. Gospodar njihov toga Dana, sigurno, sve znati o njima.