El-Ihlas
Iskrenost

Mekka - 4 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Reci: "On je Allah - Jedan!
2. Allah je Utočište svakom!
3. Nije rodio i rođen nije,
4. i niko Mu ravan nije!"