El-Kadr
Noć Kadr

Mekka - 5 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr -*
2. a šta ti misliš šta je Noć Kadr?
3. Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci -
4. meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake,
5. sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.