El-Kari‘a
Smak svijeta

Mekka - 11 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Smak svijeta!
2. Šta je Smak svijeta?
3. i šta ti znaš o Smaku svijeta?
4. Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani,
5. a planine kao šarena vuna iščupana.
6. Onaj u koga njegova djela budu teška -
7. u ugodnu životu će živjeti,
8. a onaj u koga njegova djela budu lahka -
9. boravište će mu bezdan biti.
10. A znaš li ti šta će to biti? -
11. Vatra užarena!