El-Kewser
Mnogo dobro

Mekka - 3 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali,
2. zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji,
3. onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.