El-Leheb
Plamen

Meka - 5 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Neka propadne Ebu Leheb,* i propao je!
2. neće mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono što je stekao,
3. ući će on, sigurno, u vatru rasplamsalu,
4. i žena njegova, koja spletkari;
5. o vratu njenu biće uže od ličine usukane!