Er-Rahman

Milostivi

Medina - 78 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Milostivi
2. poučava Kur’anu,
3. stvara čovjeka,
4. uči ga govoru.
5. Sunce i Mjesec utvrđenim putanjama plove,
6. i trava i drveće se pokoravaju,
7. a nebo je digao. I postavio je terazije
8. da ne prelazite granice u mjerenju -
9. i pravo mjerite i na teraziji ne zakidajte!
10. A Zemlju je za stvorenja razastro,
11. na njoj ima voća i palmi sa plodom u čaškama
12. i žita sa lišćem i miomirisna cvijeća -
13. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete!*
14. On je čovjeka od sasušene ilovače, kao što je grnčarija, stvorio
15. a džina od plamene vatre -
16. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -
17. Gospodara dva istoka i dva zapada -
18. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
19. Pustio je dva mora da se dodiruju,
20. između njih je pregrada i oni se ne miješaju -
21. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
22. Iz njih se vadi biser i merdžan -
23. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
24. Njegove su i lađe koje se kao brda visoko po moru uzdižu -
25. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
26. Sve što je na Zemlji prolazno je,
27. ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti -
28. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
29. Njemu se mole oni koji su na nebesima i na Zemlji; svakog časa On se zanima nečim -
30. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
31. Polagaćete Mi račun, o ljudi i džini -
32. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
33. O družine džina i ljudi, ako možete da preko granica nebesa i Zemlje prodrete, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć! -
34. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
35. Na vas će se ognjen plamen i rastopljeni mjed prolivati, i vi se nećete moći odbraniti -
36. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
37. A kad se nebo razdvoji i kao ucvrkan zejtin rumeno postane -
38. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -
39. tog Dana ljudi i džini za grijehe svoje neće biti pitani -
40. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -
41. a grješnici će se po biljezima svojim poznati, pa će za kike i noge ščepani biti -
42. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
43. "Evo, to je Džehennem koji su grješnici poricali!"
44. I između vatre i ključale vode oni će kružiti -
45. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
46. A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao, biće dva perivoja -
47. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -
48. puna stabala granatih -
49. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -
50. u kojima će biti dva izvora koja će teći -
51. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -
52. u njima će od svakog voća po dvije vrste biti -
53. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
54. Odmaraće se na posteljama čije će postave od kadife biti, a plodovi u oba perivoja nadohvat ruke će stajati -
55. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
56. U njima će biti one koje preda se gledaju, one koje, prije njih, ni čovjek ni džin nije dodirnuo -
57. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
58. biće kao rubin i biser -
59. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
60. Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?! -
61. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
62. Osim ta dva, biće još dva neznatnija perivoja -
63. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -
64. modrozelena -
65. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -
66. sa izvorima koji prskaju, u svakom -
67. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
68. u njima će biti voća, i palmi - i šipaka -
69. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
70. u njima će biti ljepotica naravi divnih -
71. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -
72. hurija u šatorima skrivenih -
73. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -
74. koje prije njih ni čovjek ni džin nije dodirnuo -
75. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
76. Oni će biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena ćilimima čarobnim i prekrasnim -
77. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
78. Neka je uzvišeno ime Gospodara tvoga, Veličanstvenog i Plemenitog!