Poštovani braćo i sestre, poštovani posjetioci ovdje možete pogledati određene tekstove koji u izdvojeni iz sadržaja pojedinih izdanja koje možete naći u biblioteci Islamskog Kulturnog Centra u Baru. Tekstovi će biti ažurirani najmanje jednom mjesečno, a na naslovnoj strani sajta imate kompletan spisak izdanja koje možete naći u našoj biblioteci !

Najavljivanje putem indzila // Januar 2015 //  pripremila - Sanela Vukić

Sedam tajni uspjeha // Januar 2015 //  pripremila - Sanela Vukić

Džuma namaz // Januar 2015 //  pripremila - Sanela Vukić

Rekonstrukcija kabe // Januar 2015 //  pripremila - Sanela Vukić

Najava njegove poslaničke misije // Januar 2015 //  pripremila - Sanela Vukić

Najavljivanje putem tevrata // Januar 2015 //  pripremila - Sanela Vukić

Poslanikova a.s. porodica // Decembar 2014 //  pripremila - Sanela Vukić

Poslanikova a.s. djeca // Decembar 2014 //  pripremila - Sanela Vukić

SIRA(životopis Poslanika a.s.) // Decembar 2014 //  pripremila - Sanela Vukić

ROĐENJE HAZRETI FATIME // Decembar 2014 //  pripremila - Sanela Vukić