DŽUMA NAMAZ U ISLAMSKOM KULTURNOM CENTRU BAR, DŽAMIJI "SELIMIJA"

Objavljeno Jauar 09, 2015// priredila Sanela Vukić


Allah Uzvišeni u Svojoj knjizi, Kur'anu kaže: „Danas sam vam vašu vjeru upotpunio i blagodat Svoju prema vama usavršio i zadovoljan Sam da vam Islam bude vjera.“ (El-Maide, 3.) 

Islam je vjera mira i tolerancije, pravde, kako po pitanju samog čovjeka, njegove duše, tako i što se tiče njegovih poslova i radnji. U svakom ljudskom pokretu  treba da se osjeti ljepota i širina Islama. Allah Uzvišeni kaže: ''O vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? O, kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koje djela ne prate!'' (Es-Saff, 2-3.)

Savršenstvo naše vjere prenosimo drugima svojim plemenitim postupcima, divnim ponašanjem i blagim govorom. Sve lijepe odlike i vrline istinskog vjernika i najplemenitijeg roba na Zemlji treba da tražimo u ličnosti poslanika Muhammeda a.s.

Allah nam je poslao Svog najodabranijeg roba, kako bi nam dostavio poslanicu i kako bi nam praktično objasnio kako da obavljamo namaz, kako da postimo, kako da se ponašamo, kako da se odnosimo prema našim  roditeljima, rodbini, prijateljima, komšijama, neistomišljenicima, čak i prema onima koji nam čine nepravdu.
Allah Uzvišeni je Poslanika a.s., poslao kao Milost svjetovima, a ne sa sabljom i vatrenim oružjem.

Svaki musliman, koji iole poznaje životopis najboljeg stvorenja, Muhammeda a.s., zna da i u najtežim situacijama i prilikama treba biti mudar, strpljiv, pažljiv i najispravnije, skladno riječima Allaha, Gospodara Arša, odreagovati.

Danas je petak, poseban dan u sedmici, ponosno koračamo zemljom na putu do džamije „Selimija“ kako bismo obavili džumu namaz.

Nakon što su vjernici klanjali četiri rekata sunneta, uslijedila je hutba glavnog imama, Mujdina ef. Milaimija, na temu „Primjeri ljubavi prema Poslaniku a.s.“

Naveo je nekoliko primjera ashaba i njihove ljubavi prema Resulullahu s.a.v.s., od kojih je Hubejb ibn Adij.

Kada su ga Kurejšije zarobili i doveli na mjesto vješanja, odsjecali su mu dijelove tijela, on im reče: „Dozvolite mi da klanjam dva rekata!“ Kada je klanjao, rekao im je: „Da se nisam bojao da ćete pomisliti da se bojim smrti, duže bih klanjao.“ Zatim je uputio dovu: „Allahu, pobroj sve ovdje prisutne, uništi ih sve do jednog i nikog od njih ne poštedi! Pošto sam mučen kao musliman, svejedno mi je na koji način ću umrijeti u ime Allaha, jer ovo je u Njegovo ime. Ako On, subhanehu ve te'ala, želi On će blagosloviti odsječene udove moga tijela.“ Prije nego su Hubejba, radijallahu anhu, objesili jedan od kurejšijskih vođa mu priđe i reče: „Da li bi volio da je sada Muhammed na tvome mjestu, a da si ti zdrav i siguran među svojom porodicom?“ Hubejb, radijallahu anhu, reče: „Tako mi Allaha, ne bih volio da i mali trn ubode Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u zamjenu da sam ja među svojom porodicom i sinovima i da uživam sve bogatstvo i zdravlje ovoga svijeta.“
Poslanik a.s., je rekao: „Niko od vas neće biti pravi mu'min, dok mu ne budem draži od djece, roditelja i svih ljudi!“ (Buharija)

Jednog dana je Allahov Poslanik a.s. šetao sa ashabima, pa uze Omera r.a. za ruku. Omer r.a. mu reče: „Allahov Poslaniče, ja te doista volim!“ „Voliš li me više od djece Omere?“, upita Poslanik a.s. „Da, Allahov Poslaniče!“, „A voliš li me više od porodice?“, „Da, Allahov Poslaniče!“, „A više od svog imetka?“, „Da, Allahov Poslaniče, volim te više od svoga imetka!“, tada Poslanik a.s. reče: A voliš li me više od samog sebe?“, „Ne , Allahov Poslaniče!“, „Ne, Omere, nećeš biti potpunog vjerovanja dok me ne budeš volio više nego sebe!“ Omer se malo odvoji i razmisli, pa dođe Allahovom Poslaniku, a.s., i iz sve glasa reče: „Allahov Poslaniče, sada te volim više nego sebe!“Poslanik a.s., mu reče: „Sada Omere…sada!“

Kada je Abdullah ibn Omer pitao svog oca o ovom događaju i kako to da je Poslanika a.s. zavolio više nego sebe, Omer r.a. mu je rekao: „Razmislio sam u sebi, ko je meni više potrebniji, Allahov Poslanik a.s., ili ja sam? Sjetio sam se da sam bio u zabludi i da je Poslanik a.s., bio uzrok kojim me je Allah uputio na Pravi put. Zatim sam se sjetio da u Dzennet ne mogu ući bez ljubavi prema Poslaniku a.s. Tada sam vidio da mi je Poslanik a.s., potrebniji više nego što sam ja potrebniji sebi.“

Primjeri neizmjerne ljubavi prema Poslaniku a.s. ima mnogo. Na nama je da ga slijedimo, jer je on naše svjetlo!