NAJAVA NJEGOVE (MUHAMMEDOVE A.S.) POSLANIČKE MISIJE

Objavljeno Jauar 2015// priredila Sanela Vukić


Poslanička misija Muhammeda, alejhisselam, najavljena je u ranijim nebeskim objavama. O tome se u Kur'anu časnom govori na više mjesta:
„A kada Isa, sin Merjemin, reče: „O sinovi Israilovi, ja sam vam poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će poslije mene doći“; i kad im je donio jasne dokaze, oni rekoše: „Ovo je prava vradžbina!“ (Es-Saff, 6.)

„Onima koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati ni da čita ni da piše, kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih odvraćati ih, koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti, koji će ih tereta i teškoće koje su oni imali osloboditi. Zato će oni koji budu u njega vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali i svjetlo po njemu poslano slijedili – postići će ono što budu željeli.“ (El-A'raf, 157.)

Takođe, Kur'an izvještava o tome da je Ibrahim, alejhisselam, molio Allaha, dželle šanuhu, da Arapima pošalje poslanika jednog od njih, a Allah, džele šanuhu, je kao odgovor na tu molbu, poslao Muhammeda, alejhisselam. Na to ukazuju riječi Uzvišenoga: „Gospodaru naš, pošalji im poslanika, jednog od njih, koji će im ajete Tvoje kazivati i Knjizi ih i mudrosti učiti i očistiti ih, jer Ti si, uistinu, silan i mudar.“ (El-Bekare, 129.)

U Kur'anu časnom ističe se da je Allah, dželle šanuhu, o Muhammedovom, alejhisselam, poslanstvu obavijestio sve vjerovjesnike i zapovjedio im da svojim sljedbenicima saopšte kako su obavezni vjerovati u njega i da će on imati svoje sljedbenike, koji će ga dočekati. O tome Uzvišeni kaže:
„Allah je od svakog vjerovjesnika kome je Knjigu objavio i znanje dao, obavezu uzeo: „Kad vam, poslije, doše poslanik koji će potvrditi da je istina ono što imate, hoćete li mu sigurnopovjerovati i sigurno ga pomagati? Da li pristajete i prihvatate da se na to meni obavežete?“ Oni su odgovorili: „Pristajemo!“ Budite, onda, svjedoci“, rekao bi On, „a i Ja ću s vama svjedočiti!“ (Ali Imran, 81.)

Navedeni kur'anski tekstovi sasvim jasno ističu da je Muhammedovo, alejhisselam, poslanstvo najavljeno u ranijim objavama. Međutim, ranije nebeske objave pretrpjele su mnogo izmjene (dodavanja i oduzimanja), ali, i pored toga, u njima još postoje tekstovi koji najavljuju poslaničku misiju Muhammeda, alejhisselam.