Postojeće džamije u Starom Baru

Priredio Glavi imam H.Mujdin ef.Milaimi

Omerbašića džamija

Izgradio je Omer baša, barski plemić sa svoja dva sina 1662./1082.H. Neposredno ispred džamijskog kompleksa postoji javna česma sagrađena 1642/43/ 1062/1063. H. Džamija je renovirana u nekoliko navrata. Sanacija je obavljena 1971.godine, ali joj je zemljotres 1979., nanio velika oštećenja, koja su temeljno sanirana 1986.

U kompleksu ove džamije nalazi se i turbe Šejh Hasan – dede, sagrađeno1612. godine, na grobu jednog od najpoznatijih islamskih misionara-sufija, na našim prostorima. Prema dostupnim podacima , u ovoj džamiji imamsku službu obavljali su Murtezir Ibrišimović, Husein Ibrišimović, muftija hfz. Hasan Mavrić, Nedžip Ibrišimović, Redžep Toskić, Jakub Memić, Musa Ramović, Mehmet Krčiković, Hasan Šlaković, hfz. Halil Haverić, Bećir Zaganjor, Idriz Demirović, Halil Seferović, Ismet Zejnelović, Ibrahim Huseinović, Sead Šaćirović, Sead Nasufović i Adem Mustafić. Sada imamsku službu obavlja Mujdin Milaimi. Zanimljivo je da su vjersku službu u ovoj džamiji neprekidno 153 godine( od 1805-1958) obavljali alimi iz porodice Ibrišimović.

Podgradska džamija

Sagrađena je 1714. / 1135.H. Izgradilo je nekoliko uglednih građana među kojima se posebno istakao derviš- Hasan, pa se po njemu zove i Derviš- Hasanova džamija. U poznatoj eksploziji barutane1881., srušena je i ova džamija, da bi bila obnovljena u 20. vijeku. Minare je podignuto 1971., a iznova je sagrađena 1991.godine, prilozima mještana. Prema podacima sa kojima se raspolaže imami su bili: Kadija Husein Šabić, Kadija Husein Spica, hfz. Husein Karađuzović, Ibrahim Petović, Mujdin Milaimi. Sada imamsku službu obavlja Adem Mustafić.

Škanjevića džamija

Izgrađena je polovinom 18.stoljeća, nosi ime po Ahmed-begu Škanjeviću, bogatom barskom plemiću koji je ostavio jedan od najvećih vakufa. Uz nju je sagrađena i tekija –mjesto gdje su se okupljali i zikr činili derviši. Kamenu minaru., arhitektonsko djelo neprocjenjive vrijednosti i jedinstvenih proprcija, ljepota i sklada, sagradio je Hasećija Ali-aga. 1819./1234.H . Džamija je stradala u požaru 1905.godine. Kameno minare je znatno oštećeno i sklono padu, pa je zahtijevalo temeljnu sanaciju. Džamija kao i njen kompleks je u potpunosti sanirano i rekonstruisano 2009 godine, zahvaljujući donaciji porodice Zeka Osmanova Šabovića, iseljenika iz Mikulića, koji živi i radi u Čikagu (SAD).

Mesdžid Starobarske pjace

Mećema –kako se drugačije zove uredio ga je 1903. i vodu doveo od Haverića vakufa, tadašnji mutevelija i kadija, a kasnije muftija crnogorskih muslimana Murtezir ef. Karađuzović. Odbor Islamske zajednice je , tokom 2002. godine, rukovodio sanacijom zgrade, čime joj je vraćen izgled sa početka 20. vijeka. Trenutno se u njoj nalazi sjedište Odbora Islamske zajednice Bar, čitaonica i biblioteka. Aktivnostima islamskih vjernika u Starom Baru rukovodi Dzematski odbor. Sjedište odbora je u Starom Baru.

Seoske džamije u Baru

 

Džamija u Veljem selu-Mrkojevići

Stara džamija sagrađena je 1749./ 1170 H . Prema dostupnim podacima imami su bili Husein Hamzić, Mehmed Hamzić, Ibrahim Hamzić, Hasan Hodža, Derviš Bibić, Sulejman Zečević, hfz. Muhamed, Mustafa Vulić, Iso Perazić, a od 1971.godine, imamsku službu obavlja Redžep Vukić. Nova džamija izgrađena je 1989 godine, priloozima mještana i iseljenika, a imamsku službu obavlja Redžep Vukić.

Džamija Gorana

Nova džamija sagrađena je 1996. godine, prilozima mještana i iseljenika, na mjestu stare džamije koja je bila sagrađena 1783.-1205.H. Prema podacima imami su bili: Mehmed Krčiković, Ibrahim Ramović, Muhtar Haverić, Osman i Suljo Šabović, hfz. Abdulah Buzuković i Ahmed Seferović. Sada imamsku službu obavlja Suad Kalabović.

Džamija Kunje

Podignuta je 1807-1228. U više navrata je renovirana i dograđivana, a poslednja rekonstrukcija je obavljena 2009 godine, kada je iz temelja obnovljena minara, finansirana od strane mještana i iseljenika a ponajviše familije Duraković koji su najveći donatori u njenoj izgradnji. Prema dostupnim podacima imami su bili: Mehid Alić, Ibrahim Ramović, Iso Perazić, Mustafa Vulić, Ahmet Čantić, Malić Pulti, Ibrahim Lika, Sulejman Pešku. Sada imamsku službu obavlja Ishak Hodža.

Džamija u Pečuricama

Stara džamija je podignuta 1891./ 1313 H. Nova džamija je sagrađena 1982., prilozima mještana i iseljenika. Prema dostupnim podacima imami su bili Ahmet Čantić, Rustem Krčiković, Sulejman Pešku, Osman Spahić, Elez Cucović. Sada imamsku službu obavlja Ibrahim Husejnović.

Džamija u Tuđemilima

Stara džamija bila je izgrađena u prvoj polovini 18.vijeka. Nova džamija izgrađena je 1931./1351 H. a renovirana 1984. godine. U toku ratnih dešavanja na prostorima BiH, 27.02.2008. godine, izvršen je napad na ovu džamiju. Postavljen je eksploziv koji je djelimično porušio minaru džamije. Sredstvima mještana i opštine minara je sanirana.Trenutno se u blizini džamije gradi imamski stan.Prema podacima imami su bili Mehmed Mujov Duraković, Sulejman Smakov Mujić, kadija Husein Šabić, Hasan Šlaković, Muhtar Haverić, Sulejman Garuc, Sulejman Pešku. Trenutno se vjerska služba obavlja samo tokom Ramazana.

Džamija u selu Velji Mikulići

Sagrađena je 1869 –1290 H., a obnovljena je 1998. godine, prilozima mještana. Obnovom je džamiji vraćen nekadašnji izgled, tako što je svaki kamen obilježen i vraćen na svoje mjesto. Minaru, koja predstavlja kopiju starobarske Škanjevića džamije, sagradio je 2001. godine, Zeko Osmana Šabović, iseljenik iz Mikulića koji živi u Čikagu. Prema dostupnim podacima imami su bili : Šabo Nilić, Sulejman Garuc, Ibrahim Ramović, hfz. Halil Haverić, Ibrahim Petović, Iso Perazić, Selim Fazlić.Trenutno se vjerska služba obavlja samo za Bajram.

Džamija u Zaljevu

Sagrađena je 1883./1301 H. temeljna sanacija urađena je u periodu od 1981-83 godine. Prvi imam ovoe džamije bio je Murtezir Karađuzović, kasnije muftija crnogorskih muslimana. Imami su bili i hfz. Husein Karađuzović, Mustafa Sulejmana Marović, hfz. Halil Haverić, Sulejman Garuc, Mustafa Vulić. Sada imamsku službu obavlja Sabrija Taganović.

Džamija u Dobroj Vodi

Izgrađena je 1802./1222H. Džamije je sanairana od 1980-1986.Tokom 2003.,prilozima mještana i iseljenika, urađena je nova sanacija, prilikom koje je zamijenjen i podignut za pola metra kompletan krov.Prema dostupnim podacima imami džamije su bili: hfz.Pulti Adema Isaja, Mehmed Krčiković, Muhtar Haverić, Hasan i Mehmed Šlaković, Salih Bardić, Iso Perazić, Jusuf Kalamperović, Idriz Demirović, Mustafa Vulić, Halil Seferović, Elez Cucović I Meho Martinović.Sada imamsku službu obavlja Ernad ef.Kalić.

Džemat Novi Bar

Osnovan je 2000. godine. U iznajmljenom prostoru , u sklopu džemata, funkcioniše molitveni prostor, učionica za vjeronauku, biblioteka i čitaonica. Džemat Novi Bar održava se isključivo sredstvima donatora. Više puta dosada, podnošen je zahtjev , prema Opštini Bar, za dodjelu lokacije-placa za izgradnju molitvenog prosotora u Novom Baru.U ovom džematu imamsku službu obavlja Edin Peković.


NEKADAŠNJE DŽAMIJE

Sultan Selimova džamija-sagrađena je 1571-1574./ 991-994 H .Naklazila se među gradskim bedemima. Dobila je ime po Sultanu Selimu, za čije je vladavine uspostavljena turska uprava u Baru. Prema raspoloživim podacima to je prva džamija u Baru. Srušena je 1881.g. u eksploziji barutane koja se nalazila u njenoj blizini. Ostaci džamije otkriveni su i konzervirani 1985.godine.

Sultan Murata III džamija – izgrađena je 1595./ 1015H. Nastala je adaptacijom i pretvaranjem u džamiju crkve Sv.Marka. Nosila je naziv Orta(Srednja), jer se nalazila u sredini grada.Potpuno je stradala u velikoj eksploziji 1912.godine.

Sultan Ahmeda III džamija- izgrađena je u vrijeme vladavine ovog sultana, u periodu od 1703-1730./1123-1150 H .Zapravo, u tom vremenu je izvršena adaptacija gradske katedrale sv. Đorđa, nekadašnje krunidbene crkve dukljanskih vladara. Zvala se i »Londža«-Ahmed-begova džamija. Nalazila se na najlepšem i najistaknutijem mjestu, odakle se pruža pogled na cijelu barsku kotlinu. Poslije osvajanja Bara, crnogorska vlast je pretvara u barutanu. Potpuno je razorena u eksploziji 1881.godine.

Pazarska džamija- nalazila se u blizini starobarske Pjace, kao i medressa. Izgorjela je u ratu 1877/8 .godine, prilikom osvajanja Bara.