DŽUMA NAMAZ U ISLAMSKOM KULTURNOM CENTRU BAR,
DŽAMIJI "SELIMIJA", 1. Maj


Kada je neko vrijedan, za njega se kaže da je radan poput mrava. Snalažljivi, okretni, marljivi, za njih ne postoje prepreke koje ne mogu savladati. Mogu podići teret tri puta teži od njihove tjelesne težine. Nekada i od majušnih mrava možemo izvući pouku i savjet. Uvjek se treba truditi, osmišljavati nove načine i metode kako bismo ostvarili zacrtani plan. 
Allah Uzvišeni u Kur'anu kaže: „I reci : „Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni Onome Koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas o onome što ste radili obavijestiti." (Et- Tevba, 105)
Danas je 1. maj. Glavni imam, mr Mujdin ef. Milaimi je govorio na temu "Međunarodni praznik rada". 
"1. maja, 1886. godine izrabljivani radnici u Čikagu demonstrirali su tražeći bolje uslove rada. U toj štrajku, mnogi su povrijeđeni, a vođe štrajka su osuđeni na smrt. 1889., tri godine kasnije, 1. maj počinje da se obilježava kao praznik radničke borbe i solidarnosti.
Rad je ibadet i Allah Uzvišeni na mnogim mjestima u Kur'anu, rad pominje odmah nakon vjerovanja. "A one koji vjeruju i dobra djela čine obraduj džennetskim baščama kroz koje će rijeke teći..." (El-Bekara, 25.) 
Potom je govorio o rizku, nafaci, koje ima dvije vrste. Prva je ona koja dolazi od Allaha dž.š., i ona je svima određena. Čak i ptica koje izađu iz svojih gnijezda gladne vraćaju se punih stomaka, jer im je Allah odredio nafaku. Dok je druga ona koja koju sami steknemo, za kojom se sami izborimo. 
Allah Uzvišeni u hadisi kudsijju kaže: “Trojici ću Ja biti tužitelj na Sudnjem danu: čovjeku koji u ime Mene potpiše dogovor / ugovor pa ga ne ispuni, čovjek koji proda slobodnu osobu i hrani se tom cijenom (tj. koji trguje ljudima) i čovjeku koji unajmi radnika koji mu pošteno odradi posao, a on mu ne plati ili ga zakine!“
Svaki posao se mora obaviti ispravno, na halal način, precizno i potpuno. Allah voli da naš posao, iako je mali, bude u kontinuitetu i da bude potpun.
Poslanik a.s., je rekao: „Allah voli svog roba koji, kad radi neki posao, radi ga na najbolji mogući način!“
Kada su upitali Poslanika a.s., koji je posao, zarada najbolja, rekao je: “Ono što čovjek zaradi svojim rukama, i najbolji i najslađi zalogaj je onaj koji čovjek zaradi svojim rukama!“
Na kraju, Glanvi imam je ispričao primjer mladića za vrijeme Poslaniika a.s: "Jednog zdravog, mladog i besposlenog čovjeka upitao je Poslanik a.s. zašto nešto ne radi, a on mu odgovori da ne zna šta bi radio. Poslanik a.s., ga upita šta ima kod kuće, a on odgovori da nema ništa. Poslanik ga upita na čemu spava, a on reče da spava na hasuri. „Donesi je sutra!“ Sutradan je Poslanik, s.a.v.s, hasuru putem licitacije prodao za tri dinara, dao ih čovjeku i rekao mu:“Jedan dinar potroši na porodicu, jedan ostavi, a za treći kupi sjekiricu i konopče, idi u pustinju, nađi nekoliko bremena drva, donesi ih sutra pred džamiju i prodaj. Čovjek je kasnije zarađivao svojim radom i udovoljavao svojim i potrebama svoje porodice."
Molimo Allaha dž.š., da budemo od onih koji će raditi koristan posao, kojim je On zadovoljan. Da će naše ruke udjeljivati dio od onoga što zaradimo i biti od koristi za našu porodicu i našu zajednicu!