HUDBA, "POSLANIK KAO UZOR" - Emil ef. Škrijelj

Objavljeno Dec 2014 // Izvor www.islam-bar.org

Hvala Allahu. Njemu se zahvaljujemo, od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od poroka i ružnih djela naših.
Onoga koga Allah na pravi put uputi – niko u zabludu ne može odvesti, a onoga koga On u zabludi ostavi – niko na pravi put ne može uputiti. Svjedočimo da je samo Allah Bog i da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik, koga je On uistinu poslao da radosnu vijest donese i da opomene, prije nego što nastupi Sudnji čas.      
Po svojoj prirodi ljudi imaju potrebu za uzorima. Uzimanje nekoga za uzor je stanje u kojem se čovjek nalazi kada slijedi drugog, bilo u dobru ili zlu. Uzvišeni Allah, dž.š, kao što stoji u prijevodu značenja, kaže:„Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje.” (El-Ahzab, 21) Vidimo da Allah, dželle ša’nuhu, kaže da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, vjernicima divan uzor, znači ako postoji dobar uzor onda postoji i loš uzor. Uzimanje Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, za uzora znači slijeđenje Poslanika u svim stvarima koje se tiču vjere i života, bilo da su te stvari sitne ili krupne. Allah, dželle ša’nuhu, takođe kaže,:”Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. A ko Allaha i Njegova Posalnika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s pravog puta.” (El-Ahzab, 36)
Ovo se odnosi na sve muslimane općenito. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je najveći uzor svima onima koji pozivaju u Allahovu, dž.š, vjeru i svim muslimanima u svakodnevnom životu.
Ali ibn Ebi Talib kaže: “Allaha mi, voljeli smo ga više od naših imetaka, djece i roditelja, više od hladne vode kad umireš od žeđi.” Aiša, r.a., kaže: „Nisam vidjela da je neko bio na većim iskušenjima od Allahovog Poslanika, ali nisam ni vidjela nekog da je bio zahvalniji Allahu, dž.š., od njega.“ Njegov, sallallahu ‘alejhi ve sellem, put je put spasa od svakog zla i uspjeh u svakom dobru. Allah, dželle ša’nuhu, je učinio Svoga Poslanika upućivačem i svjetiljkom koja sija svim ljudima širom svijeta. Uzvišeni Allah, dželle ša’nuhu, kao što stoji u prijevodu značenja, kaže: „O vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje, da - po Njegovom naređenju - pozivaš k Allahu, i kao svjetiljku koja sija.”
Poslanik je uzor svim vjernicima
Ljubav prema Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, treba biti veća od ljubavi prema sopstvenoj djeci ili od ljubavi prema roditeljima ili svim ostalim ljudima. Ebu-Hurejre, radijallahu ‘anhu, prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Neće biti pravi vjernik onaj koji me ne bude više volio od svoje djece, svojih roditelja i svih ostalih ljudi.” (Muttefekun alejh). 
U bilo kojem stanju da se nađemo, Poslanik, a.s., nam može biti uzor, i u noći i u danu, na putovanju, kao učitelj ili učenik, kao sudija… On je veličanstven u ratu i miru, veličanstven je kao otac, suprug i čovjek. Veličanstvenog je morala i nikada se radi sebe nije naljutio, nikada se radi sebe nije svetio, niti je ikada udario ženu, nikada nije iznevjerio obećanje, nikada nije prevario niti slagao.. Bio je veličanstven u svojoj skromnosti:
“Šta ja imam s dunjalukom?! Ja sam na ovom svijetu poput jahača koji je odrijemao u hladu drveta u toplom danu, a zatim produžio i napustio ga„ – govorio je Muhammed, sallallahu alejhi we sellem.
-Ako si bogat, njega možeš uzeti kao primjer- kada je zarobio ogroman ratni plijen, koji je ispunio dolinu između dva brda, i sve to podijelio na Allahovom putu.
-Ako si siromah, njega možeš uzeti za primjer- kada je na svoj stomak vezao kamen, boreći se tako protiv gladi.
-Ako si veliki osvajač, pogledaj njegov primjer kada je ušao skrušeno u Mekku.
-Ako si muž, možeš se ugledati na njega u ljubavi i blagosti prema supruzi.
Ova iskrena ljubav prema Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, zahtjeva da se on slijedi u svim stvarima i da se uzme kao uzor u svakodnevnom životu. Uzvišeni kaže, kao što stoji u prijevodu značenja: „Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!’ - a Allah prašta i samilostan je.” (Alu-‘Imran, 31) 
Poslanik je poslat svim narodima
Posljednja objava je specifična po tome što se obraća svim ljudima, a ne samo jednom određenom narodu, kao što je to bio slučaj sa prijašnjim objavama. Isto tako specifična je i zato što obuhvata sve sfere života. Allah, dž.š,, govoreći o tome kako je ovo objava namijenjena svim narodima kaže:„Mi smo te poslali svim ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna, i govore: ‘Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?’” (Seba’, 28-29) Isto tako Uzvišeni kaže, kako stoji u prijevodu značenja: „Neka je uzvišen Onaj Koji robu Svome objavljuje Kur’anda bi svjetovima bio opomena.” (El-Furkan, 1) Poslanik a.s., nikada nije pravio razliku među ljudima i nacijama, i u mnogim svojim hadisima je potencirao da se ljudi razlikuju samo po stepenu bogobojaznosti i da je kod Allaha najbolji onaj koji je najkorisniji svojoj zajednici.

Poslanik kao uzor u čišćenju duše
Čišćenje duše se postiže ibadetima. Ono je prioritet i veoma važan detalj u životu i odgoju, kako sebe tako i drugih.
 „On je neukima poslao Poslanika, jednog između njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi, i drugima koji im se još nisu priključili - On je Silni i Mudri.” (El-Džumu’a, 2-3) Iz spomenutog ajeta vidimo da je Poslanikov, sallallahu ‘alejhi ve sellem, zadatak i pored ostalih bio i taj da očisti svoje ashabe (drugove) od svih loših osobina i djela. Svima nam je poznato da je upravo Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, bio taj koji je najviše svoga vremena provodio u ‘ibadetu i obračunu sa svojom dušom, iako mu je bilo sve oprošteno. U hadisu stoji: “Poslan sam da usavršim plemenite ćudi kod ljudi.”
Poslanik kao uzor u lijepom moralu i ponašanju
U ponašanju, naravno, moramo uzeti kao uzor Poslanika, a.s,, jer je njegov moral i njegovu ćud pohvalio Gospodar svih svjetova Koji je rekao: „ … jer ti si, zaista najljepše ćudi” (El-Kalem, 4) U njemu su se spojile sve najljepše osobine koje je ikada i jedan čovjek posjedovao.Imami Gazali u lijepo ponašanje, između ostalog, ubrojao je: „lijepo druženje, plemenit postupak, finoću kontakta, činjenje dobročinstva, davanje hrane, širenje selama, obilazak muslimana bolesnika, bio on poslušan ili grešan, odlazak na dženazu bratu muslimanu, dobre međuljudske odnose, bilo da je riječ o muslimanima ili nemuslimanima, odziv na poziv, praštanje, mirenje među ljudima, dobrotu, plemenitost, tolerantnost, prvi da selam nazove, savladavanje srdžbe, praštanje ljudima, apstiniranje od onog što je islam zabranio kao što je, ogovaranje, laž, škrtost i pohlepa, grubost, lukavstvo, prevara, klevetanje, loši međuljudski odnosi, prekidanje rodbinskih veza, loš moral, oholost, uobraženost, pretjerivanje, pakost i zavist, praznovjerje, nasilništvo, neprijateljstvo, nepravda i sl.Ako se upitamo zašto je Poslanik, s.a.v.s., bio i ostao toliko poštovan i nadasve drag svojim savremenicima a i kasnijim generacijama muslimana sve do danas, zašto su ga cijenili i oni koji nisu prihvatili njegov poziv, i odakle toliko odlučnosti i ustrajnosti na putu oživotvorenja učenja za koje se zalagao, bez sumnje, odgovore treba tražiti u potpunosti njegove ličnosti i karakteru koji su krasile nabrojane odlike lijepog morala.Hazreti Alija, r.a., jednom je upitao Vjerovjesnika, s.a.v.s., o njegovom ahlaku, a on mu odgovori: „Spoznaja je moj kapital, razum je osnova moje vjere, želja je moja jahalica, sjećanje na Allaha je moj drug, povjerenje je moje blago, brižljivost je moj saputnik, znanje je moje oružje, strpljivost mi je štit, zadovoljstvo je moj kapital, skromnost je moj ponos, odricanje od užitaka je moja praksa, sigurnost je moja hrana, poslušnost mi je vrlina, borba mi je navika, a radost moga srca je u namazu.“
Molimo Allaha da nas pomogne na putu slijeđenja Alejhisselamovih odlika, da nas učini dostojnim slijeđenja njegovog puta i da nas počasti njegovim društvom u Džennetu. Amin!