HUDBA, "KUDA IDE UMMET MUHAMMEDA A.S?" - Emil ef. Škrijelj

Objavljeno Feb 2015 // Izvor www.islam-bar.org

Hvala Allahu. Njemu se zahvaljujemo, od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od poroka i ružnih djela naših.

Onoga koga Allah na pravi put uputi – niko u zabludu ne može odvesti, a onoga koga On u zabludi ostavi – niko na pravi put ne može uputiti. Svjedočimo da je samo Allah Bog i da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik, koga je On uistinu poslao da radosnu vijest donese i da opomene, prije nego što nastupi Sudnji čas.

Kada govorimo o prvoj generaciji muslimana, tj. ashaba, sa ponosom i ushićenjem spominjemo njihova veličanstvena djela kao što su: ljudskost, odvažnost i doprinos ljudskoj kulturi, civilizaciji i napretku.

Svi oni su bili ljudi koje je Poslanik a.s. lično sobom odgoijo. Ljudi, koji su podigli i ponijeli bajrak islama, visoko ga podigli i sa ponosom, i imanom i čašću ga nosili. Ljudi, drugovi, ashabi, Poslanikovi koji su za kratko vrijeme ogromnim postranstvom zagospodarili, svojom umješnošću i junaštvom dvije velike imperije Vizantiju i Perziju pokorili. To su bili ashabi, drugovi našeg Poslanika a.s. koji su svojim životima i imecima uzdizali LA ILLAHE ILALLAH, Muhammedun resulullah - nema Boga osim Jednog Boga, Muhamed a.s. Božiji poslanik!

Ta davna slavna vremene su za nama.Pravo pitanje je.. gdje je danas ummet Muhamedov a.s.? Gde su Omeri, Ebu Bekri, Osmani i Alije današnjice? Gdje su oni koji svojim ponašanjem liče na ove velikane? Gde je ummet Muhamedov a.s. danas u ovom vremenu u kojem živimo? Analizirajmo naše stanje i pogledajmo sebi u oči. Osvjestimo se, pouke izvucimo i promijenimo se. Zašto smo se od Allaha dž.š., od islama, od porodice, od džemata, zajednice udaljili? Zašto smo se za stvari koje nekakav lažan privid o sreći, uspjehu i zadovoljstvu daju, zašto smo ih kao vodeće ciljeve u životu postavili? Istinu, pravdu i sve lijepo i dobro zapostavili. Od Kur'ana, Allahove dž.š. riječi, upute glavu okrenuli. Zašto smo od vodeće svjetske kulture i civilizacije ovako nisko pali... Zašto, zašto? I puno je pitanja i puno je zašto, a odgovor je samo jedan i nama dobro znan. Zato što smo se uspavali i od Allaha dž.š., islama, Kur'ana otuđili i glavu okrenuli. Beznačajne i rušne stvari kao svoj životni cilj postavili. Pogrešan sistem vrednosti preuzeli i uspostavili. Moć rasuđivanja o dobru i zlu izgubili. Za onima kojima malo toga znaju i umiju poveli se... I zastanimo malo .... Samoobračunajmo se i priberimo... Vratimo se Allahu dž.š, islamu, Kur'anu... Pa zar nam Gospodar naš Uzvišeni u prvoj rečenici upute nije rekao i naredio: " Uči! Čitaj! Obrazuj se... Uči u ime Gospodara tvoga koji sve stvara. Ne trebaju islamu nekakvi tradiocinalisti koji su samo zbog toga što su ni krivi ni dužni u islamu rođeni, vjernici postali,a ne znaju ni u koga, nikako da veruju.

Živimo u 21. vijeku, vijeku najvećih tehnoloških i znanstevenih otkrića, u vremenu ekspanzije znanja i nauke. A toliko je neznanja i nepismenosti kod ljudi koji sebe nazivaju muslimanima. U cijelom islamskom svijetu od 57 zemalja, postoji samo 500 univerziteta dok samo u SAD ima 5758 ,a u Indiji 8407 univerziteta. Nijedan islamski fakultet nije na top listi 500 najboljih i najprestižnijih univerziteta.

Pismenost u hrišćanskom svetu je 90% a u muslimanskom 40%. U 15 glavnih zemalja sa hrišćanskom večinom pismenost je 100%, dok u nijednoj islamskoj zemlji pismenost nije dostigla taj nivo. U zapadno evropskim zemljama, 98% dece dobija osnovno obrazovanje, dok u islamskim tek 50% djece završi osnovnu školu. Dok zapadno evropske zemlje odvajaju za obrazovanje 5% nacionalnog dohotka dotle se u islamskom svetu odvaja samo 0,2%...

Božiji Poslanik a.s. je, kao što je svima nama poznato, poslije bitke na Bedru, , garantovao slobodu svakom zarobljeniku koji je makar desetoricu muslimana podučio

Danas, dok se zapad kreće svemirom, dok istražuje morske dubine, dok proučava ljudske gene, dok proizvodi najmodernije uređaje, najsavremenije aparate mi smo samo finalna destinacija istih, mi smo samo potrošači. Mi samo konstatujemo ono što nam je Allah dž.š. još davno objavio i obznanio u Kur'anu i čekamo da drugi otkriju ono sto je naša dužnost.

I nije namera da ovom hutbom iskažemo svoje nezadovoljstvo stanjem ummeta Muhameda a.s. i širimo pesimizam, već da zajedno sagledamo naše današnje stanje ummeta koji je nekada bio oličenje slave, moći i ponosa a danas je svojom krivicom

Želim da shvatimo da je naš spas, naš prosperitet, naš napredak samo u povratku pravim vrijednostima i principima života na ovome svijetu, vrijednostima i putokazu koga nam je Allah dž.š. u Kur'anu objavio i objasnio. Da shvatimo Allahov dž.š. zakon na zemlji a to je: " Reci: O Allahu, koji svu vlast imaš, ti vlast onome kome hoćeš daješ a oduzimaš je od onoga koga hoćeš, Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ a onoga koga hoćeš ponizuješ, u Tvojoj ruci je svako dobro, Ti u istinu sve možeš".

Da prenosimo žar plemenitih ashaba a ne dim, da živimo islam u našim domovima, školama, institucijama i svim Ustanovama u kojima se krećemo. Da ne svodimo vjeru na puki bukvalizam i da nam najpreče stvari ne budu one koje su u islamu najmanje Moć, ugled, slava i ponos je u Allahovim rukama a na nama je da budemo kao ashabi, kao tabiini što su bili, kao naši dobri predhodnici, pa ćemo onda izgraditi zdravo društvo, Molim Allaha dž.š. Milostivog Samilosnog da nas i našu omladinu i djecu uputi pravim putem, da se ugledaju na ashabe i tabiine i budu nosioci islama.

Molimo Allaha da nas pomogne na putu slijeđenja Alejhisselamovih odlika, da nas učini dostojnim slijeđenja njegovog puta i da nas počasti njegovim društvom u Džennetu. Amin!