Allahovih 99 imena

Objavljeno 01 Novembar 2011 // www.islam-bar.org

Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima.
(Kur'an: 7:180 )

Allah, drugog boga osim Njega nema, najljepša imena ima.
(Kur'an, 8:20)

On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz nicega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. (Kur'an: 59:24 )

Allahov Poslanik Muhammed a.s. je rekao: "Zaista Allah ima 99 imena, ko god ih nauci napamet uci ce u Dzennet"  (Buharija)


1. Allah - Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
2. Er-Rahman - Blagi
3. Er-Rahim - Milostivi
4. EI-Meliku - Vladar
5. EI-Kuddusu - Sveti
6. Es-Selamu - Cist od mana
7. EI-Mu'minu - Koji potvrduje obecanja
8. EI-Muhejminu - Koji daje sigurnost
9. EI-Azizu - Koji sve pazi i prati
10. EI-Debbaru - Snazni
11. EI-Mutekebbiru - Silni
12. EI-Haliku - Stvaralac
13. EI-Bari'u - Koji divno stvara
14. EI-Musavviru - Koji likove daje
15. EI-Gaffaru - Koji mnogo prašta
16. EI-Kahharu - Koji nadvladava
17. EI-Vehhabu - Koji mnogo poklanja
18. Er-Rezzaku - Koji obilnu opskrbu daje
19. EI-Fettahu - Koji sve rješava i otvara
20. EI-Alimu - Koji sve zna
21. EI-Kabidu - Koji steze
22. EI-Basitu - Koji pruza
23. EI-Hafidu - Koji spušta
24. Er-Rafiu - Koji bdie
25. EI-Muizzu - Koji uzvisuje
26. EI-Muzillu - Koji ponizuje
27. Es-Semiu - Koji sve cuje
28. EI-Besiru - Koji sve vidi
29. EI-Hakemu - Sudac
30. EI-Adlu - Pravedni
31. EI-Latifu - Dobri
32. EI-Habiru - O svemu obaviješteni
33. EI-Halimu - Blagi
34. EI-Azimu - Veliki
35. EI-Gaffuru - Koji prašta
36. Eš-Šekuru - Koji je zahvalan
37. EI-Alijju - Visoki
38. EI-Kebiru - Veliki
39. EI-Hafizu - Koji cuva
40. EI-Mukitu - Koji pazi i uzdrzava
41. EI-Hasibu - Koji obracun svodi
42. EI-Delilu - Velicanstveni
43. EI-Kerimu - Plemeniti
44. Er-Rekibu - Koji motri na svaki pokret
45. EI-Mudibu - Koji molbe prima
46. EI-Vasiu - Koji milošcu i znanjem sve obuhvata
47. EI-Hakimu - Mudri
48. EI-Vedudu - Koji voli
49. EI-Medidu - Slavljeni
50. EI-Baisu - Koji prozivljuje
51. Eš-Šahidu - Koji je o svemu svjedok
52. EI-Hakku - Vrhovna Istina
53. EI-Vekilu - Sveopci Staratelj
54. EI-Kavijju - Mocni
55. EI-Metinu - Cvrsti
56. EI-Velijju - Zaštitnik
57. EI-Hamidu - Hvaljeni
58. EI-Muhsi - Koji i sitnice obuhvata i broj im zna
59. EI-Mubdiu - Koji je pocetni Stvaralac
60. EI-Muidu - Konacni prozivitelj
61. EI-Muhji - Koji zivot daje
62. EI-Mumitu - Koji smrt daje
63. EI-Hajju - Zivi
64. EI-Kajjiimu - Koji sve obdrzava
65. EI-Vadidu - Imucni
66. EI-Madidu - Slavni
67. EI-Vahidu - Jedini
68. Es-Samedu - Kome se svako obraca
69. EI-Kadiru - Svemocni
70. EI-Muktediru - Koji sve moze
71. EI-Mukaddimu - Koji unapreduje
72. EI-Mu'ehhiru - Koji zapostavlja
73. EI-Evvelu - Prvi
74. EI-Ahiru - Posljednji
75. Ez-Zahiru - Jasni
76. EI-Batinu - Skriveni
77. EI-Valiju - Koji upravlja
78. EI-Mutealiju - Svevišnji
79. EI-Berru - Dobrocinitelj
80. Et- Tevvabu - Koji kajanje uslišava
81. EI-Muntekimu - Koji ne ostaje duzan
82. EI-Afuvvu - Koji oprašta
83. Er-Reufu - Samilosni
84. Maliku-I-mulki - Gospodar svih svjetova
85. Zul-Delali ve-I-Ikrami -Najvelicanstveniji i Najcasniji
86. EI-Muksitu - Sveopci djelitelj pravde
87. EI-Dami'u - Koji sve okuplja
88. EI-Ganijju - Koji je bogat
89. EI-Mugni - Koji daje bogatstvo
90. EI-Mani'u - Koji oduzima bogatstvo
91. Ed-Darru - Koji stvara štetu
92. En-Nafi'u - Koji stvara korist
93. En-Nuru - Sveopce svjetlo
94. EI-Hadi - Koji upucuje
95. EI-Bedi'u - Stvoritelj (Prapocetak svega)
96 El-Baki - Vjeciti
97. EI-Varisu - Konacni nasljednik svega
98. Er-Rešidu - Upucivac na dobro
99. Es-Saburu - Strpljivi, Koji ne hiti sa obracunom