DAN PLANETE ZEMLJE

22. april, 2015. Sanela Vukić

22. april je. Sunce se „rodilo“ i obasjalo našu zemlju svojim lijepim zracima. Oblaci se udaljili kako bi dozvolili da gledamo u prelijepu plavu boju neba.
Kako li je bilo prije 14 vijekova, kada se na ovaj datum (gregorijanski kalendar) rodio najodabraniji čovjek na zemljaskoj kugli. To je bilo vrijeme kada se ugasila vatra u Perziji, koja je prije toga hiljadama godina gorila, kao i potresanje Kisrovog dvorca i rušenja 14 stubova (šerefeta). Njegova majka Amina je rekla: "Vidjela sam u noći njegovog rođenja svjetlost koja je obasjala dvorce Šama i ja sam ih čak vidjela". Kada se rodio Najodabraniji, svjetlost se pojavila i obasjala cijelu kuću, a zvijezde se spustile tako da su ljudi pomislili da će se strovaliti nad njima.
To su bile čudesne pojave na zemlji, a kasnije, njegov odnos i pažnja prema njoj, obasjaće misli svakog istinskog vjernika, pokrenuti ruke ka dobru svakog odanog i predanog čovjeka.
Najodabraniji je Muhammed a.s., začetnik nove civilizacije koja će pokrenuti ljude ka dobru i uspostaviti norme i zakone skladne ljudima i njihovim osobinama. Probudiće u ljudima najtananija osjećanja prema Stvoritelju, a kasnije prema svemu što je Uzvišeni stvorio.
Kada  se  iskra vjere u Gospodara kod njegovih sljedbenika raspirila i zaodjenula njihove riječi, djela, pokrete, poglede..., nastojao je da probudi i njihovu ekološku svijest.
Muhammed a.s., je bio prvak, bajrak u očuvanju, pažnji životne sredine i podučavanju tome svoje savremenike i cijeli ljudski rod. Vodio je računa o životinjama, biljkama, vodi, flori i fauni, o svim prirodnim resursima.
Sve ljude, koji na ovoj planeti žive jer su je naslijedili od brižnih predaka i nju ne posjeduju, učio je kako da se prema njoj ophode kako bi budućim generacijama ostavili čist i zdrav prostor za življenje. Svaki pojedinac je karika u lancu očuvanja životne sredine. Svi smo namjesnici na ovoj zemlji, koju treba da kultivišemo, obrađujemo, pazimo.
Allah Uzvišeni o životinjama i pticama, prema kojima treba da se ophodimo sa posebnom pažnjom, kaže: „Sve životinje koje po Zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete svjetovi su poput vas“ (El-En'am, 38.)
Za sve ono što individua doprinese za sebe kao i okolinu i društvo ima sevape. Poslanik a.s., je rekao: “Niko od vjernika neće zasaditi stablo ili posijati zrno (sjeme), pa potom da ptica, čovjek ili životinja pojede njegov plod, a da ne bude za to djelo nagrađen kao da je podijelio sadaku.” (Buhari)
Poznata je praksa muslimana, da kada nema dovoljno vode za piće, umjesto abdesta (pranja vodom) uzimaju tejemmum (simbolično čišćenje zemljom). Poslanik a.s., je rekao: „Zemlja mi je učinjena mesdžidom i čistom.“ Osim toga što je čista, ona i čisti.
Koliko je Poslanik a.s., vodio računa o životnoj sredini i njenoj održivosti kao namjesnici (halife) govori nam i hadis: "Ako nastupi Sudnji dan, a neko od vas bude u ruci imao sadnicu i bude u stanju posaditi je prije nego što on nastu­pi, neka je posadi!"
Šta sve mogu uraditi ljudske ruke od dobra za koje će, neminovno, imati ogromnu nagradu?! A sa druge strane, velika je opasnost za one čije ruke rade ono što će štetiti, kako pojedincima, tako i društvu uopšte. Poslanik a.s, je rekao: “Musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku sigurni drugi muslimani.”
Čuvajmo svoju planetu zemlju, ne zagađujmo je, ne uništavajmo ono od čega smo stvoreni i iz čega prikupljamo i crpimo osnovne elemente za opstanak. Ne posmatrajmo je kao što nesvjesno dijete posmatra loptu kojom će se poigrati, a zatim ostaviti u blatu, prljavoj vodi, na zaborav.  Budimo potpuno odgovorni i brižni, jer svaki pojedinac mora dati svoj doprinos kako bi ljepote zemlje i njeni resursi opstali i razvijali se u pravom smislu.
Daj svoj doprinos! Pokreni se! Budi dio puzle čijim spajanjem se dobija veličanstven prizor i pejzaž!
Isčitavajući Poslanikov a.s, revolucionarni pogled na očuvanje zemljinih resursa, možemo slobodno reći, da nema ljepše i bolje stvari za planetu Zemlju i njene stanovnike od slijeđenja utabanog i spasonosnog puta od onog kojim je hodio miljenik, Muhammed a.s., koji je i rođen 22., aprila, kasnije proglašenim Danom planete Zemlje.