VRIJEDNOST SURE EL-MULK, PRVE SURE U 29. DŽUZU KUR'ANA

28. april, 2015. Sanela Vukić

Allahov Poslanik a.s., je rekao: “Ko svake noći bude učio suru El-Mulk, Uzvišeni Allah će ga sačuvati kaburskog azaba.”
Ibn Abbas, r.a., je rekao nekom čovjeku: "Hoćeš li da ti ispričam jedan hadis koji ćete obradovati?" "Hoću.", reče on. Ibn Abbas mu reče: 
"Uči suru El-Mulk i podučavaj svoju porodicu, sve članove svoje familije i svoje komšije toj suri, jer ta sura spašava čovjeka i ona će se na Sudnjem danu, pred Allahom, dž.š., zauzimati za onoga ko je bude učio i tražiće da ga Allah zaštiti od patnje u Džehennemu i patnje u kaburu. Poslanik a.s., je rekao: "Želim da ona bude u srcu svakog čovjeka moga Ummeta." (Hadis bilježi Hakim)