Vrijednost pojedinih sura !

Objavljeno 01 Novembar 2011 // www.islam-bar.org

EL-FATIHA

"Zar nećete da vas podučim, najuzvišenijoj suri u Kur 'anu?" zatim je proučio fatihu, a onda je opisao kao "veliki Kur'an koji mu je dat" - prenosi Ebu Sa'id el-Mu'ala. 

-Abdullah ibn Abbas r.a. prenosi da je melek rekao Božjem poslaniku s.a.w.s.:

"Raduj se i veseli dvjema svjetlostima koje su ti objavljene, a koje nisu date niti jednom poslaniku prije tebe: Fatiha i posljednji ajeti sure Bekare."

-Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Poslanik s.a.w.s. rekao:

"Tako mi Onoga u čijim rukama je moja duša, ništa slično Fatihi nije bilo poslato i objavljeno u Tevratu, niti u Indžilu, ni u Zeburu ni u Kur'anu"


-Abd-u-Malik ibn Umejr r.a. prenosi da je Muhammed s.a.w.s. rekao:

"Fatiha je lijek, umirujuće sredstvo za svaku bolest."SURE EL-FELEK I EN-NAS


-Ukame ibn Amir r.a. prenosi da je Božiji Poslanik s.a.w.s rekao:

"Onaj koji traži zaštitu, ne može tražiti zaštitu ničim drugim kao što to može sa ove dvije sure."

-Od Abdullaha ibn Habiba r.a. se prenosi da je Muhammed s.a.w.s. rekao:

"Uči!" - upitao sam "šta da učim?" - odgovorio je "Kul Huvallahu Ehad i dvije zaštitnice, kad omrkneš i kada osvaneš tri puta, bit će ti dovoljne (kao zaštita) od svega. . ."

-Od Ukabe ibn Amira r.a. se prenosi:

"Kada sam išao sa Božjim Poslanikom, negdje između Džuhfe i Ebva'a, zapuhao je vjetar i prekrila nas je velika tama. Poslanik je počeo da uči: Kul e'uzu bi Rabb-i-felek i Kul e'uzu bi Rabb-i-nas, rekavši:'Niko se ne može zaštititi ničim kao što se može zaštititi sa ove dvije sure. . . '"
SURA IHLAS

-Prenosi hazreti Aiša r.a.:

"Reci mu da Allah voli suru Ihlas, jer je Allah Samilosni u njoj opisan." rekao je Muhammed s.a.w.s. čovjeku koji je na svakom namazu učio suru Ihlas. 

-Od Mu'aza ibn Enesa r.a. se prenosi da je Muhammed s.a.w.s. rekao:

"Onome ko deset puta prouči Kul Huvallahu Ehad, sagradi se dvorac u Džennetu."SURE KAFIRUN i NASR

-Sura Kafriun je jednaka četvritini Kur'ana baš kao i sura Nasr.SURA ZILZAL

-Prenosi se od Abdullaha ibn Amra r.a. da je jedan čovjek došao Poslaniku s.a.w.s i pitao ga:

"Kaži mi šta da učim Allahov Poslaniče?"

Poslanik s.a.w.s je odgovorio:

"Uči tri sure koje počinju sa Elif-lam-mm."

Čovjek je rekao:

"Ja sam ostarao, srce mi otvrdlo i jezik ohrapavio!"

Poslanik s.a.w.s mu reče:

"Uči tri sure koje počinju sa Ha-mim."

Čovjek je ponovio ono sto je i ranije rekao. Onda mu Poslanik s.a.w.s reče:

"Uči tri Musebbihata."

Čovjek je ponovo rekao isto i dodao:

"Allahov Poslaniće, daj mi da učim jednu sveobuhvatnu suru."

Allahov Poslanik s.a.w.s mu je proučio:

"Iza zulzileti-l-erdu zilzaleha."SURA MULK

-Ebu Hurejre r.a. prenosi hadis:

"Ova sura sadrži trideset ajeta, zauzimaće se za čovjeka sve dok mu grijesi ne budu oprošteni."

"Volio bih kada bi sura Mulk bila u srcu svakog vjernika." - hadis prenosi Abdullah ibn Abbas r.a.AJETU-L-KURSIJA

-Od Ebu Umamme r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s rekao:

"Onoga koji iza svakog propisanog namaza prouči Ajetu-l-kursiju ne dijeli od Dženneta ništa drugo osim smrti."
AMENE-R-RESULU. . . 

-Od Nu'mana ibn Bešira r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s rekao:

"Allah je napisao jednu knjigu, prije nego je stvorio nebesa i Zemlju na 2000 godina. Iz nje je objavio 2 ajeta sa kojima je završio suru Bekare. U kojoj god se kući tri noći budu učili ovi ajeti, šejtan se nece moci pribliziti toj kuci."

-Ebu Zerr r.a. prenosi da je Muhammed s.a.w.s. rekao:

"Učite ova dva ajeta iz sure Bekare i njima podučite žene vaše i djecu, u njima će imati blagoslov, kazivanje i dova."SURA BEKARE I ALU IMRAN

-"Učite dvije blistave sure - Bekare i Alu Imran - na Danu Sudnjem one će doći poput dva oblaka, ili kao dvije sjenke, ili dvije gomile ptica koje će se zauzimati za one koji su ih učili." - hadis prenosi Ebu Umama r.a.SURA BEKARE

-"Ne pretvarajte svoje kuće u grobove. Šejtan bježi iz kuće u kojoj se uči sura Bekare." - hadis prenosi Ebu Hurejre r.a.

-"Učite suru Bekare: bereket i blagoslov je ustrajati u njenom učenju, a ne učiti ovu suru je žalost i kajanje. Njoj sihirbazi ne mogu ništa." - hadis prenosi Ebu Ummama r.a.SURA KEHF

-"Ko god bude učio, a u srcu čuvao i praktikovao prvih deset ajeta iz sure Kehf, biće zaštićen od Dedždžala." - hadis prenosi Muslim r.a.

-"Onoga ko petkom prouci Kehf, svjetlo će obasjati sve do sljedećeg petka." - prenosi Ebu Seid r.a.

-"Od onoga ko petkom prouči sure Kehf sijaće svjetlo sve do kuće drevne, to jest Bejtullaha." - hadis prenosi Ebu Seid r.a.SURA JA-SIN

-"Svaka stvar ima srce, a srce Kur'ana je sura Ja-sin. Ko god je prouči, Allah će mu upisati kao da je deset puta proučio Kur'an" - hadis prenosi Malik ibn Jasir r.a.

On takodje prenosi i ovaj hadis:

"Ko god prouci suru Ja-sin tražeći Allahovo zadovoljstvo, njegovi prošli grijesi će biti oprošteni, stoga je uči i kad budeš na samrti."SURA FETH

-Od hazreti Omera r.a. se prenosi hadis:

"Ja volim suru Feth, više nego bilo šta drugo što sunce obasjava."SURA RAHMAN

-"Svaka stvar ima ukras, nakit, a ukras Kur'ana je sura Rahman." -hadis prenosi Abdullah ibn Mes'ud r.a.SURA VAKI'A

-Abdullah ibn Mes'ud r.a. prenosi hadis:

"Ko god svaku veče prouči suru Vaki'a, neće doživjeti glad."SURA A'LA

-Hazreti Alija r.a. kaže:

"Božiji Poslanik je volio ovu suru."Hvala Allahu a mir i spas na poslanika 
Neka vas Allah nagradi dobrim.