TRESE SE ZEMLJA, A DUŠE MIRUJU!

28. april, 2015. Sanela Vukić

Mnogo puta kada čujemo neku tužnu ili neradu vijest, sjetimo se da postoji Neko Ko upravlja svima nama. Uglavnom, tada kažemo: „Eh, šta smo, kako se samo zavaravamo ovim svijetom.“
Dok grabimo i stičemo što više bogatstva ovog svijeta, nekada nas nešto potrese, poput cunamija, izbaci nas na obalu gdje shvatimo da naše stremljenje da što više zaradimo i steknemo od ovog svijeta nikuda nas ne vodi. Gomilamo, stičemo, skupljamo i taman kad pomislimo da smo mi toga vlasnici, dođe nam kraj. I onda, sve to što smo zaradili i sakupili ostaje nekom drugom da se time sladi.
Zar nije došlo vrijeme da kažemo sebi: „Hajde, sad malo da se posvetim sebi, svojoj unutrašnjosti, duši, da nju zasitim, njoj neophodnom hranom.“ Ona vapi, doziva, bridi ne bi li se povezala sa Stvoriteljem.
Onaj Koji te stvorio doziva te, opominje, kako bi se probudio iz dubokog nemara i posvetio Njemu. Šalje nam razne opomene – poplave, klizanje zemljišta, jake oluje, zemljotrese...
Poslednjih nekoliko godina svjedoci smo mnogih zemljotresa, u Turskoj, Japanu, Austaliji, Meksiku, poslednjih dana u Nepalu...
Ne smijemo da mislimo da je to taaamo daleko od nas i da nas to ne može zadesiti. Kako se zemlja kreće i kruži, tako i stanja na njoj se mijenjaju. Nekada smo posmatrači, a nekada možemo biti i posmatrani. Da nas Allah sačuva onog što ne možemo podnijeti!
Sve nas, ma gdje bili, ma koji pol zemljine kugle i stranu svijeta nastanjivali, Jedan nam je Stvoritelj, zatim, jedna je zemlja kojom hodimo i koju smo nastanili. Sve pojave na njoj odražavaju se  njenom cijelom dužinom i širinom, zato pazimo šta radimo!
Prisjetimo se samo riječi našeg miljenika, Muhammeda a.s., koji je o povećanom broju zemljotresa rekao: „Neće nastupiti Kijametski dan sve dok zemljotresi ne budu učestali.“ (Buhari)
Zar  se ne nalazimo u tom periodu, kada nas Allah Uzvišeni opominje, kada hoće da naša kruta i gruba srca omekša, kada hoće da naše nemarne duše zamirišu mirisom vjerovanja, a naša djela zablistaju pokornošću i predanošću. Popravimo sebe, jer nepogode koje nam se dešavaju mogu biti uzrokom naših loših djela. Kaže Sveznajući: „Kakva god vas nevolja zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili, a On mnoge i oprosti!“ (Eš-Šura, 30.)
Znamo primjer, kada je za vrijeme hilafeta Omera ibn el-Hattaba r.a.., Medinu potresao zemljotres. Ustao je i svome narodu poručio: „O Ljudi, šta se ovo dešava!? Brzo li ste se pokvarili! Ako se opet ponovi zemljotres – više ne stanujem sa vama u Medini!“
Zar zemljotresi, koji sa sobom odnose veliki broj žrtava, lijepo uređene palate, kuće, ogromna prostranstva oranica i njiva, razna bogatstva... ne potresaju našu dušu, da izvučemo pouku iz onoga što se desilo i da se popravimo?!
Treba da znamo, zemljotresi koji se dešavaju pojedinačno u svijetu, na Sudnjem danu će biti univerzalnog karaktera, cijela zemlja će se tresti i podrhtavati najjačim potresom. O tome Allah Uzvišeni kaže: „O ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista će potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti! Na Dan kad ga doživite svaka dojilja će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti, i ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti.“ (El-Hadždž, 1-2.)
Uzmimo pouku iz onoga što se dešava svuda oko nas, pripremimo se za Sudnji dan i konačan obračun! Ne možemo ni zamisliti strah, paniku, nesigurnost, koja će vladati tada. Svi će zaboraviti na svoje najbliže, majka na dijete, trudnica na svoj plod, dijete na svoje roditelje... Svi će samo o sebi brigu voditi, jer Allah kaže: „Na dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći i od majke svoje i od oca svoga i od druge svoje i od sinova svojih – toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti.“ (Abese, 34-37.)
Budimo od onih za koje Sveznajući kaže: „Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!“ (Az-Zumer, 9.)