Islamski centar Bar

// priredio prof.Suljo Mustafić

Projekat Islamskog centra u Baru, pod ingerencijom Mešihata Islamske zajednice Crne Gore, realizuje Odbor islamske zajednice Bar.

Naime, 28. jula 2002. godine počela je izgradnja Islamskog centra- Centralne džamije sa višenamjenskim sadržajima , u Starom Baru, na zemljištu koje je vakuf-vlasništvo Islamske zajednice. U pitanju je veliki projekat na koji se Islamska zajednica odlučila zbog nedostatka molitvenog prostora, te neadektvatnih sadržaja i nefunkcionalnosti, koje imaju postojeće stare džamije. Projekat centra uradili su inženjeri arhitekture, koji pripadaju redu najboljih crnogorskih arhitekata- Selim Resulbegović i Fuad Mavrić iz Ulcinja.

Sadržaji Islamskog centra su :

I Molitveni prostor sa dvije minare visine po 42 metra koji čine:
- džamija površine 900 metara kvadratnih, sa kapacitetom za 1800 klanjača
- muška i ženska abdesthana, kao i prostor za garderobu
- višenamjenska sportska i kongresna hala
ispod molitvenog prostora
-sanitarni čvorovi i kupatila

II Desno krilo u kome se nalaze:

- učionice i informatički kabineti
- kancelarije za vjerske služvenike i administraciju Odbora
- dječiji vrtić sa modernom opremom i igralištem
- musafirhana i muhabethana
- sanitarni čvorovi i kupatila
- gasulhana sa modernom opremom

III Lijevo krilo u kome se nalaze:

- restoran sa orijentalnom kuhinjom
- apartmani za goste
- sala za šerijatsko vjenčanje
- sala za simultano prevodjenje
- butik sa vjerskim rekvizitima
- višenamjenska sala

IV Poslovni prostor u kome se nalazi:

- šest višenamjenskih poslovnih lokacija za održavanje Islamskog centra
- portirnica

 


Ukupna površina Centralne džamije i pratećih sadržaja ( bez parking prostora) iznosi oko 4 000 kvadratnih metara.

 

Dosadašnji radovi :

 

Faza 1 - do kote 00 (Radovi izvođeni u periodu 2002 – 2007)
-zemljani radovi -višenamjenska kongresna i sportska hala
- desno krilo
-učionice i informatički kabineti
-kancelarije za vjerske službenike i administraciju Odbora
-gasulhana
-lijevo krilo
-restoran sa orijentalnom kuhinjom
-sala za šerijatsko vjenčanje
-butik
-višenamjenska sala

Faza 2 (počela u martu 2008, sada je još u toku)
- grubi građevinski radovi od kote 00 do dovršetka molitvenog prostora i dvije minare.
Dosadašnjom realizacijom Faze 2, završena je centralna i ostale krovne kupole, kompletnog desnog krila dvije minare, te radovi na predulazu i dvorištu. Uskoro treba da započnu radovi na gasulhani, kao I na lijevom krilu, čime će u potpunosti biti okončani grubi građevinski radovi.

 

 

Radove na Fazi 1-do kote 00 izvelo je preduzeće «Union ing», vlasništvo ing.građevine Muja Crnovršanina.
Radove izvodi preduzeće «Kalamper doo», vlasništvo Emina Kalamperovića Ugovoreni iznos za izvedene radove je 220 hiljada eura. Radovi na ovoj fazi su otpočeli 15.02.2008.

Ukupno utrošena sredstva, od početka radova, u obije faze, iznose oko million €.

 

Sredstva su obezbjedili, iseljenici iz Bara kao i lokalni privrednici, te pojedinci-džematlije. Opština Bar je objekat Islamskog centra oslobodila plaćanja naknade za uredjenje gradjeviskog zemljišta (komunalija), a svoju donaciju uplatila je I Vlada Crne Gore

Izgradnja Islamskog centra u Baru najznačajniji je projekat koji se realizuje u novijoj istoriji Islamske zajednice. Njegovi sadržaji zadovoljiće mnoge potrebe islamskih vjernika, ne samo Bara već i čitavog regiona, slično ostalim objektima ovakve vrste u Evropi Uvjereni da će ovaj projekat svojom velelepnom arhitekturom, modernom opremom I monumentalnošću biti jedan od najatraktivnijih objekata u Baru I u ovom dijelu Crne Gore.

Odbor za igradnju Centralne džamije

-ovaj odbor je osnovao Odbor islamske zajednice Bar, 2002. godine.
-U sastavu odbora nalazi se 30 članova
-Početkom 2007. OIZ-e Bar osnovao je Izvršni odbor Odbora za izgradnju kojeg čine:

Odbor islamske zajednice- predsjednik Suljo Mustafić ( do 2003. godine Šemsudin Bećović)

Odbor za izgradnju Centralne džamije –predsjednik Bajazit Karađuzović

Izvršni odbor Odbora za izgradnju Centralne džamije
- predsjednik Fahrudin Zaganjor,
članovi : Jakup Đeljošević( predsjednik odbora donatora), Suljo Mustafić, Bajazit Karađuzović, Mujdin Milaimi, Emin Kalamperović, Hafiz Novalić.