Prva sedmica u mektebu od 3 do 6 godina islamskog centra "Selimija"

Uvaženi roditelji i dragi mališani, naši mali cvjetići, zadovoljstvo nam je da objavimo da je prva sedmica u našem mektebu od 3 do 6 godina uspješno protekla. S obzirom da znamo sa kojim se nestrpljenjem isčekivao ovaj projekat moramo priznati da smo zadovoljni sa brojem upisane djece. Naime, u školskoj 2014/2015. godini upisano je 29 polaznika. Od tog broja 15 čine dječaci, a 14 djevojčice. Iako su dječaci u blagom vođstvu broj nije konačan jer u koliko bude još zainteresovanih biće nam zadovoljstvo da budu dio našeg mekteba. U mektebu je broj polaznika ograničen na 40.
Svoj rad i povjereni amanet vaspitačice su najozbiljnije shvatile, te se trude da boravak i atmosfera bude nalik onoj u kući. U stalnom smo kontaktu sa roditeljima. Te od prvog dana na oglasnoj ploči roditelji su upoznati sa pravilima rada vrtića („kućnim redom“) i istaknut je jelovnik za čitavu sedmicu. Takođe kako bi bili što bliže svojoj djeci, pogotovo malenima koji se teže adaptiraju, na usluzi im je telefon koji je u funkciji od 7 do 16h  te putem njega mogu da dobiju informacije ili da se čuju sa svojim djetetom.
Mekteb od 3 do 6 godina, sačinjava široki hodnik sa predsobljem za roditelje, toalet koji je prilagođen za potrebe djece. Jedna velika prostorija koja je podijeljena na dva dijela na  igraonicu i učionicu sa savremenim pomagalima za rad, zatim tu je spavaonica, gdje svako dijete ima svoj krevetić, a posteljina se pere svake sedmice. Posebno se stavlja akcenat na higijenu i čistoću koja je imperativ u islamu. Na kraju tu je i kancelarija sa toaletom  za vaspitačice.
Kada je u pitanju rekapitulacija protekle sedmice, možemo istaći da je adaptacija nešto što je bilo primarno i čemu se najviše posvećivala pažnja, međutim, iako je početak učenje nije izostalo. Svaki dan se započinje sa vježbama zagrijavanja i sa nekom animacijom. Zatim smo odradili igrokaze sa temama:“Dolazak i boravak u vrtiću“, „Pozdravi “
Kako bi stvorili bliskost među djecom, iako je starosna dob veoma različita napravili smo „voz prijateljstva“ na našem zidu od otisaka šake koje su predstavljale vagone. Djeca su naučila  da djeluju timski i upamtila su rutinu funkcionisanja u vrtiću, zajedno idemo da peremo ruke prije i poslije jela, za vrijeme rada i jela nema igračaka, naučili su dovu prije jela, takođe stekli su i nova saznanja o pozdravima, koji je pozdrav i kako primjenjuje. Odradili smo dječiju  ilahiju Bismillah. Pravili smo lepeze.  Crtali smo razne crteže kako bi prostor mekteba što više oplemenili, sklapali smo slagalice koje smo zajedno pravili. Bojali smo susret dva prijatelja/prijateljice koji se međusobno pozdravljaju/selame. Učili smo igru širi-širi vezeni peškiri.
Naš radni dan izgleda ovako:
Dolazak u vrtić je od 7 do 8: 30h; doručak je od 8 :30 do 9h;  od 9:15 do 11h su aktivnosti vezane za učenje; potom u    11: 30 slijedi ručak do 12 :15h; nakon toga obrađujemo još neke teme vezane za učenje koje je planirano za taj dan, a već od 13h spremamo se za popodnevni odmor, djeca koja ne mogu da spavaju, imaju slobodne aktivnosti. U 15h slijedi buđenje i užina nakon toga djeca se polahko pripremaju za odlazak kući.
Dragi naši cvjetići, želimo vam ugodan boravak, vaspitačice će se potruditi da budu vaše najbolje prijateljice, a ne smijem izostaviti ni menadžment i odbor mekteba od 3 do 6 godina, koji se trude da svakog dana osluškuju potrebe malenih i ispune sve zahtjeve kako bi svakodnevni boravak bio jedno lijepo iskustvo.
S poštovanjem vaspitačice:
Đulija Isić
Arijeta Aljošević i
Nermina Nikezić-Pašanbegović