Odbor Islamske zajednice Bar

Izvor www.islam-bar.org

Predsjedni Odbor Islamske zajednice BarĆazim Alković,
Rođen 26. avgusta 1968. godine u Baru, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju.

Menadžer je za kvalitet a trenutno radi magistarski rad na Ekonomskom fakultetu u Podgorici na smjeru upravljanje ljudskim resursima.

Član je Upravnog odbora NVO "Društvo maslinara" Bar i NVO "Maslinijada" Stari Bar. Sa uspjehom je završio više međunarodnih obuka za senzorsku ocjenu djevičanskih maslinovih ulja i vođa je prvog crnogorskog panela za senzorsku ocjenu djevičanskih maslinovih ulja.

Autor je više naučnih radova iz oblasti menadžmenta kvalitetom, govori engleski jezik.

Oženjen je, i otac je dvoje djece.

Glavni imam Odbora Islamske zajednice Bar

 

H. MUJDIN EF. MILAIMI
Rođen 26.06.1971, u Brodosavce,Prizren,na Kosovu, gdje je završio osnovnu školu.
Srednju školu završio je u «Alauddin» medresi u Prištini 1990. godine.Iste godine na Univerzitetu «Al-Azhar» u Kairu, upisao je smjer «Šeri'atu-l-islamijjeh vel-Kanun».Nakon dvije godine na ovom smjeru, zbog lošeg materijalog stanja bio je prinuđena da napusti Univerzitet i prekine daljnje školovanje.
Godine 1992/3 upisao je Fakultet islamskih nauka u Prištini, na kojem je 1997 diplomirao i dobio zvanje profesora islamskih nauka.

Od 1997 godien obavlja islamsku dužnost u Baru, a od 2001.godine postavljen je za Glavnog imama u Islamskoj zajednici Bar. Od Januara 2008.godine upisao je i pohađa postdiplomske studije na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.
Zbog svog svesrdnoh rada u Islamskoj zajednici Bar, 17.Marta 2008.godine izabran je za predsjednika Sabora Islamske zajednice Crne Gore i tu funkciju će obavljati u naredne četri godine. Predavač je na Medresi Islamske zajednice Crne Gore.

5. maja 2013. godine svečano mu je uručena diploma magistra islamske teologije, nakon što je odbranio magistarski rad na temu: „Teorijski temelji ljudskih prava u islamu“.

Autor je nekoliko publikacija u časopisu «Islamska misao»na albanskom jeziku u Prištini, listu «Elif» na bosanskom i albanskom jeziku u Podgorici.Takođe je i autor publikacije koja se bavi istorijatom džamija i barskih imama i alima.

Oženjen je i otac četvoro djece.