SVJETSKI DAN SVJESNOSTI O AUTIZMU

april, 2015. Sanela Vukić


Povodom svjetskog dana svjesnosti o autizmu, razgovarali smo sa direktorom Centra za djecu sa smetnjama u razvoju "Sirena", Bilalom Alajom:

1. Poštovani gospodine Bilalu, s obzirom da je mnogim ljudima pojam autizam nepoznanica, možete li nam nešto reći o toj bolesti, poremećaju?
Autizam se prema savremenim shvatanjima smatra razvojnim poremećajem.
Trijadu ovog poremećaja čine:
-poremećaj socijalne interakcije, komunikacije i ponašanje. Način njihovog ispoljavanja varira od djeteta do djeteta.

2. Koji su njegovi simptomi i kako ih roditelji mogu prepoznati u ranom periodu djetetovog odrastanja?
Siptomi autizma koji se mogu prepoznati u ranom period djetetovog odrastanja su:
- dijete ne pokazuje sretne izraze i ne smije se u dobi do šest mjeseci,
- ne guguće do dobi od 12 mjeseci.
- ne izgovara nikakve fraze do dobi od 2 godine.
- ima slab kontakt očima
- nema inicijativu da sam priđe nekome.
- stereotipno ponašanje (ponavljanje određenog pokreta, puckanje prstima, posmatranje predmeta, vrtenje predmeta, lupkanje ili grebanje površina, vrištanje..)
- nesposobnosti maštovite igre sa igračkama ili drugom djecom.

3. Kada je otvoren Centar za djecu sa smetnjama u razvoju „Sirena“, čiji ste Vi direktor i koliko ima polaznika?
Ministarstvo rada i socijalnog staranja, JU Centar za socijalni rad opština Bar I Ulcinj - služba Ulcinj i opština Ulcinj, dana 03.03.2010., br.01- 1727 potpisali su Memorandum o saradnji za obezbeđenje funkcionisanja Dnevnog centra za djecu i omladinu sa teškoćama i smetnjama u razvoju u opstini Ulcinj.
Dana 14.06.2012., godine Vlada Crne Gore, Poreska Uprava na osnovu rješenja I Izvoda iz centralnog registra privrednih subjekata br. 8/0024737/001 registruje se osnivanje Javne Ustanove “ Sirena”, Ulcinj.
Od januara 2013., godine postavljen sam za direktora Dnevnog centra “ Sirena”. Nije mi bilo svejedno… Poslije kratkog vremena desile se su se neke čudne stvari u pozitivnom smislu prema ovoj populaciji.

4. Po kojem planu i programu radite i koliko stručnog osoblja je uključeno u radu sa djecom?
Djeci i omladini pružamo edukacijsko – rehabilitacijski program, socijalni program i radionički program. Obezbeđen im je prevoz, doručak i ručak i individualni program rada.
U našem Centru djeci i omladini se pruža i medicinska njega. U prilagođenim radionicama nudimo im i socijalno osposobljavanje. Individualni plan rada predviđa:
-unapređenje kvaliteta života osoba sa razvojnim poteškoćama,
- senzibilizaciju šire društvene zajednice za njihove probleme,
-stručnu pomoć roditeljima i članovima porodice,
-rehabilitaciju, integraciju i uključenost osoba s posebnim potrebama u društvu.

5. Iako još uvijek ne mogu da otkriju uzrok nastanka bolesti, koji je Vaš savjet roditeljima djece oboljele od autizma?
Porodica je jedna veoma složena zajednica i život u njoj je jedan vrlo složen proces. Zato je svakako život u porodici koja ima dijete sa autizmom posebno težak i složen.
Roditeljima treba pomoći da stvore praktičnu strategiju za prihvatanje problema svoga djeteta i saradnju pri tretmanu porodice čiji su životi okrnjeni dijagnozom autizma. Znaju da od tog momenta pa nadalje život neće biti isti.
Savjet roditeljima djece sa autizmom:
Bez obzira koliko se izazova poređalo pred vama, staza koju ste već prešli puna je drugih, čiji je put olakšan vašim bitkama.
Možemo napraviti najbolje od današnjice i gledati sa nadom prema boljem životu.