INTERVJU SA UVAŽENIM PROF. DR ŠEFIKOM KURDIĆEM

20. april, 2015. Sanela Vukić

1. Uvaženi dr Kurdiću, možete li nam reći koje su Vaše impresije sa današnje promocije „Muslimove zbirke hadisa sa komentarom“?

„Bismillah, vesallallahu sejidina Muhammedin ve ala alihi ve edžmein. Kao i uvijek, dolaskom u ovaj lijep grad uvijek nosimo lijepe impresije, a posebno nakon gradnje i rađanja ovog novog Centra, ljepotice na Balkanu. Hvala Allahu, to nas čini posebno srećnim, što možemo u ovako lijepom prostoru da se obratimo ljudima i da ponudimo, da kažem najnoviju knjigu koja je izašla u izdanju Pedagoškog fakulteta u Zenici i Centra za izučavanje orijentalne kulture i civilizacije iz Novog Pazara. Ovdje smo osjetili lijepu dobrodošlicu i hvala Mujdinu ef., i svima vama uposlenim ovdje u ovom Centru. Lijep broj džematlija je bio iako je termin malo nezgodan, bolje da je noćni termin. Svejedno, mi smo uvijek dobrodošli i naša želja je uvijek da često navraćamo ovdje. Ovo je prilika da kroz ovaj projekat posjetimo ovaj džemat. Tako da, sva naša osjećanja i impresije su izuzetno lijepe.“

2. Kao prevodilac i komentator, nakon Kur'ana časnog, jedne od dvije najvrednije knjige na zemaljskoj kugli, da li možete da nam kažete koji hadis bi najbolje opisao današnje stanje ummeta? 

„Ima mnogo hadisa koji o tome govore. Između ostalog, ima jedno poglavlje koje se zove „Kitabu fiten“ (poglavlje o fitnetima, iskušenjima) i „Kitabu sa'a (poglavlje koje govori o predznacima Sudnjeg dana). Ja sam posebnu knjigu napisao, to je moja 33 knjiga, koja govori o tome, o hadisima koji tretiraju Smak svijeta. Tu su puno hadisa, među kojima i imam Muslim navodi u svom djelu kojeg smo mi preveli i komentirali i veliki je broj hadisa gdje se opisuje stanje ummeta u onom momentu kada dođe Ahiri zeman, to je ovo vrijeme. I ako bi čitali te hadise Allahovog miljenika i poslanika, Muhammeda s.a.v.s., vidjećemo da se to vrijeme, ustvari, i ostvarilo. Preko svih tih hadisa koji su navedeni u Zbirci hadisa, ako ih budemo čitali, vidjećemo da je jasno opisao stanje ummeta u različitim vremenskim intervalima, ali se prepoznaje ovo što se sada dešava u svijetu, upravo se prepoznaje što je Alejhisselam rekao i za ovo vrijeme, a to je da će doći vrijeme kada će zavladati nemoral, zavladati ljudi koji nisu vrijedni, pa će se veličati ljudi koji uopće ne zaslužuju, a minimiziraće se i neutralizirati ljudi koji vrijede.
Kroz tih nekoliko hadisa, vidimo da je Poslanik a.s., tačno definirao ovo vrijeme u kojem mi živimo i ovo stanje u kojem se ljudi nalaze, a onda brojni hadisi koji govore o tome kako će biti teško stanje ummeta da će mnogi ljudi željeti da budu ispod zemlje a ne na zemlje kada dođe to vrijeme. A puno imamo danas tih situacija u vrijednim destinacijama ovog ummeta, kao što je danas u Jemenu, Iraku, Avganistanu, Palestini, nekada u Bosni i Hercegovini. Vidimo da bi neko stvarno više željeo da bude pod zemljom, tj. da je mrtav, nego da je živ, koliko iskušenja ima, koji raznim genocidima, razna ubijanja, proganjanja... iz svega toga zaključujemo da je Poslanik a.s., uistinu, na jedan lijep i ilustrativan i precizan način opisao kakvo će biti stanje ummeta. A biće takvo ukoliko se ne budu držali ispravnog Allahovog užeta, Kur'an-i-kerima, kao što je Alejhisselam to uporedio sa tanjirom jela na koji će se nakatiti ljudi, naići na njega, razgrabiti i uzeti svega iz njega, pa su pitali: „Da li će nas to biti malo, o Allahov Poslaniče?“ Rekao je: „Ne, biće vas puno, ali ćete biti kao jedan mulj i pjena u moru, koje talasi bacaju s desna na lijevu stranu.“ Pa su ga upitali šta je slabost, pa je rekao: „Prevelika ljubav prema dunjaluku i bojazan od smrti.“,kao što navodi imam Ebu Davud u svome Sunenu. To danas preovladava, kako kod ostalih ljudi, tako i kod ummeta Muhammeda a.s., da ljudi previše vole dunjaluk u odnosu na ljepote Dženneta, i onda se boje smrti. A vjernik ne bi trebao da bude takav, već treba da bude uvijek dostojanstven, bez obzira ako mu neko nešto nažao učinio, da li bi mogao dalje živjeti... Nama treba da očuvamo svoje dostojanstvo i svoj izzet, trebalo bi da bude manje ljubavi prema dunjaluku, dunjaluk je oko nas, već ne smije da uđe u naše srce, da ne preovlada i dominira njime, da ne bi izostavilo prave elemente ovoga svijeta." 

3. Kao moj profesor sa Fakulteta, jednom ste pomenuli, da ste dijete sa sela i kada ste upisali Medresu, zbog Vašeg vokabulara i rečnika, čitali ste dvije knjige za sedmicu dana. Da li su danas knjige i dalje aktuelne, da li ima dovoljan broj čitalaca?

"Nažalost, danas je sve manje čitalaca. Nakon društvenih mreža, interneta, facebooka... sve se manje knjige čitaju, više se to gleda putem televizije i emisija... Ali, svejedno, čovjek saznaje, to je sve jedno iskustvo bilo da se gleda ili čita. Međutim, mi smo prije svega Ummet knjige, i mi bi sve više trebali da se vežemo za kitab (knjigu) i ništa nju ne može zamjeniti. Kao ummet knjige, trebali bi sve više da razvijemo tu tradiciju čitanja. 
Kao učenik prvog razreda Medrese, Profesorica nam je govorila da što više čitamo, ljepše ćemo moći da se izrazimo i da na temelju ponekih informacija ili činjenica lijepo možemo nešto ispričati, a kad toga nemamo, onda nemamo ni činjenice, ne možemo ništa predstaviti. To sam preuzeo. Svakih 3-4 dana „gutao“ sam veliki roman. Hvala Allahu, osjetio sam veliki napredak. 
Mi smo uglavnom svi bili djeca sa sela u Medresi, malo ih je bilo iz grada. U mom razredu jedan je bio iz Sarajeva, iz čaršije, koliko se lijepo izražavao, za nas je bio kao profesor. Međutim, mi smo mnogo više čitali od njega, jer je smatrao da poznaje sva pravila lijepog izražavanja i da mu je to dovoljno, mi smo ga na kraju Medrese pretekli. 
Preporučujem svim našim mladima da što više čitaju. Naravno, postoje lijepi tekstovi i na društvenim mrežama od naših učenjaka, naučnika koji se bave određenom oblašću. Postoje i mnoge knjige u elektronskoj verziji, i to nije problem. Važno je da se čitaju, i to prave stvari koje njedre informacije koje odgajaju i koje nas vode da spoznamo što više stvari, životne okolnosti, zakonitosti ovog života, a isto tako, čitajući mi poboljšavamo svoj vokabular, elokvenciju. A vjernik treba da ima lijep govor koji će osvajati ljude, melem za srce ljudi. Ako čovjek lijepo priča, svako se osjeti lijepo u njegovom društvu, a ukoliko uvijek govori nešto pesimistično, makar i lijepi rečnik koristio, neće ih osokoliti, neće ih uzdići, već će pasti u apatiju. 
Takođe je važno da kada čitamo, da čitamo stvari koje ulivaju nadu, koje govore o optimizmu, a ne o pesimizmu i o rješavanju problema. Svaki problem se može riješiti, samo treba naći ključ za njegovo rješenje. Uvijek treba da se nadamo da ćemo pronaći ključ. Nikada ne smijemo gubiti nadu, jer je Allah zabranio da gubimo nadu u Njegovu milost. Bitno je da se kajemo, jer ono rješava probleme naših grijeha. Čitanje treba da preovlada u našim životima, jer ćemo čitajući lijepe i plemenite tekstova sebe opismenjavati, obrazovati i odgajati sebe i druge oko nas."

4. U Biblioteci Islamskog kulturnog centra Bar ima dosta Vaših autorskih djela iz oblasti hadisa i ahlaka, da li trenutno radite na neku novu Vašu knjigu i iz koje oblasti?

"Dr Semir Rebronja i ja radimo na još jednom projektu, radi se o hadiskom djelu, biće 3 do 4 toma, sa jednim izvanrednim komentarom. Pronašli smo djela gdje su izvanredni komentari, koji će svima poslužiti i koristiti. Sad za sad ne govorimo o kojoj zbirci se radi. Tek kada budemo završili, tek tada ćemo obejaniti.
Ja pripremam jedno djelo o ashabima, što ni na našem ni na arapskom jeziku nije na taj način poredano, jer nastojim da redosljed bude prema afinitetima ashaba: ashabi koji su prepoznati po darežljivosti, po hrabrosti, po memoriji... iznijećemo samo te detalje, i nećemo puno govoriti o njihovim biografijama, već njihovom doprinosu i prepoznatljivosti. Djelo koje će nositi naziv „Ashabi, zvijezde, koje ne gube sjaj“. 
Takođe, o Hasanu el Basriju pripremam knjigu i o njegovim mislima. Zatim, knjiga koja će nositi naslov „Temelji islamskog misionarstva“, koja će govoriti o metodama djelovanja svih poslanika, ashaba i svih ljudi do današnjih dana. To je knjiga prvenstveno za omladinu, koja se ne snalazi nešto u da'vetskom i još veliki broj knjiga koje su zamišljene."

5. Već par puta ste bili u Baru i gost Islamske zajednice, i poprilično upoznali njegove stanovnike, koji su Vaši savjeti njima?

"Bar da nije zaslužio ovaj objekat ne bi ga ni dobio, jer ko šta zasluži Allah mu i podari. Očito je ovdje ljudi koji su nekada živjeli u sistemu bivše Jugoslavije, koji su pokušavali da se snađu u vremenu i prostoru i Allah je dao da nikne jedno ovakvo zdanje, a to je znak naših težnji i aspiracija. A izgradnja ovog objekta je znak da vi težite visokim sferama i ove dvije munare pokazuju težnju ka nebu, jer su one ka njemu okrenute i one žele da pišu novu istoriju za vaš Bar i drago mi je da u Islamskom kulturnom centaru jedna poletna ekipa uključena , entuzijazista, Imam i brojni vi, uz koje će stasati jedna nova generacija, sve to će dati jedan novi impuls, novo što vodi ka tom usponu. 
Moj savjet je da što više ljudi, omladine posjećuje ovaj Centar, da se njime koriste, jer je on za sve i može pružiti mnoge prilike, mogućnosti. Mi možemo brojne svoje aspiracije i želje ostvariti druženjem u ovakvom jendom Centru. Da zajedno stasavamo, družimo se i na taj način osvješćujemo jedni druge i da ovaj svijet proživimo onako kako voli Allah dž.š., i Njegov Poslanik a.s., i tako ćemo svi biti zadovoljni ako Bog da."

Zahvaljujemo se dr Šefiku Kurdiću na izdvojenom vremenu, riječima punih pouka i milosti i na lijepim savjetima!